CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

HAPO  là website bán hàng  trực tuyến chuyên cung cấp các sản phẩm chuyên dụng cho ngành Nail thuộc thương hiệu HAPO Khách hàng tham gia giao dịch trên HAPO là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua sản phẩm. Sản phẩm giao dịch trên website của HAPO bao gồm các sản phẩm, dịch vụ trong ngành làm đẹp đặc biệt là ngành Nail. Mọi hoạt động buôn bán sản phẩm trên HAPO phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.  HAPO sẽ chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm cung cấp trên website bán hàng Bằng việc tham gia giao dịch trên HAPO , khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử https://haponails.com đang có hiệu lực vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch.
Scroll to Top

Đăng ký thành viên

Hapo nails

0909630015
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon